Zadaszenie Skateparku

Opracowaliśmy Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy zadaszenia nad istniejącym Skateparkiem w Piasecznie. Celem inwestycji jest ochrona placu i użytkowników przed wpływem warunków atmosferycznych. Przekrycie Skateparku zostało zaprojektowane jest jako całoroczne zadaszenie membranowe rozciągające się nad zachodnią częścią placu. Zadaszenie membrany będzie mieć powierzchnię około 1150,0 m2 i wysokość nieprzekraczającą 13 m. Przez oś zadaszenia poprowadzona zostanie łukowa konstrukcja nośna, która umożliwi wywinięcie membrany w kierunkach zachodnim i wschodnim. Zabieg ten zapewni łatwiejszy dostęp światła dziennego. Uzupełnieniem głównych elementów nośnych są słupy stalowe zlokalizowane po obwodzie zadaszenia. Od strony południowej zadaszenie opada równomiernie i spotyka się z łukiem prostopadłym tworząc geometrię tunelu. Przewiduje się umieszczenie pod konstrukcją zadaszenia dodatkowego oświetlenia, przez co obiekt będzie mógł być funkcjonalny również po zmroku.

ROK: 2017
LOKALIZACJA: Piaseczno, Polska
POWIERZCHNIA MEMBRANY: około 1150 m2
PROJEKTOWANY MATERIAŁ: Membrana PVC - materiał pokryty powłoką PVDF, kolor biały.
KONSTRUKCJA: Abastran Sp. z o.o.
ARCHITEKTURA: KAM-ARCHITEKCI sp. z o.o. / Abastran Sp. z o.o.
ZAKRES: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy