Scena widowiskowa w Kobierzycach

Wykonaliśmy projekt budowlany oraz wykonawczy zadaszenia sceny widowiskowej budynku zaplecza sportowo - kulturowego w Kobierzycach. Projekt obejmował wykonanie fundamentów pod konstrukcję zadaszenia oraz wykonanie zadaszenia sceny składającego się ze stalowej konstrukcji wsporczej i przekrycia membranowego. Powierzchnia całorocznego zadaszenia membranowego wynosi około 215m2. Membrana napięta na konstrukcji stanowi element nośny. Maksymalne wymiary zadaszenia w rzucie wynoszą 24,55m x 22,19m. Maksymalna wysokość konstrukcji mierzona od poziomu gruntu wynosi około 9,82m. 

ROK: 2015 
LOKALIZACJA: Kobierzyce, Polska 
POWIERZCHNIA MEMBRANY: 215m2 
MATERIAŁ: Membrana PVC easyASM 112  
ARCHITEKTURA: "AMIBUD" Cezary Ilnicki 
KONSTRUKCJA: Abastran sp z o.o. 
GENERALNY WYKONAWCA: - 
WYKONAWCA MEMBRANY: - 
ZAKRES: projekt budowlany, projekt wykonawczy