Realizations

Marketplace roof

Project of the roof for a municipal membrane marketplace. Below, you will find our several concepts.

Polski Koks S.A.

POLSKI KOKS S.A. - Projekt (optymalizacja) konstrukcji stalowej hali do produkcji paliw kompozytowych. CARBOPROJEKT SP. Z O.O. W 2013 r. na zlecenie firmy CARBOPROJEKT Sp. z o.o. wykonaliśmy projekt wykonawczy i warsztatowy hali do produkcji paliw kompozytowych. Obiekt został zlokalizowany na terenie narażonym na szkody górnicze, co dodatkowo utrudniało zadanie. Pomimo krótkiego terminu realizacji projektu (prace rozpoczynaliśmy gdy wykonywano już fundamenty) udało nam się zmniejszyć tonaż z prawie 100 ton na 65 ton. Dzięki naszym rozwiązaniom obiekt jest bezpieczny, a wykonawcy udało się zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Śląski Stadium in Chorzów

POLSKI KOKS S.A. – optimization of the steel building for composite fuels production. In 2013, we prepared an implementation and workshop design of a steel building for composite fuels production for CARBOPROJEKT Sp. z o.o. The task was particularly challenging, since the location of the construction was at a risk of mining damage. Despite a tight time schedule (we began our project when the foundations were already being built), we have managed to reduce the tonnage from 100 t to 65 t. Our solutions have ensured that the building is safe and the contractor saved a lot of money.