Zadaszenie na Placu Zabaw

Wykonaliśmy Projekt membranowego zadaszenia placu zabaw na patio, przy ul. Świdnickiej 31 we Wrocławiu. Przekrycie dachowe zaprojektowano jako całoroczne zadaszenie membranowe  rozciągające się nad placem zabaw. Zadaszenie o powierzchni około  20,0m2 wspiera się na czterech słupach stalowych. Słupy stalowe zaprojektowano wraz z odciągami stalowymi. Wymiary zadaszenia w rzucie z góry wynoszą ok. 9,25m x 4,40m. 

ROK: 2016
LOKALIZACJA: Wrocław, Polska
POWIERZCHNIA MEMBRANY: 20m2
MATERIAŁ: PVC z włóknami PES
GENERALNY WYKONAWCA: TAS Systems
ARCHITEKTURA: Abastran sp z o.o. 
PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ I MEMBRANY: Abastran sp z o.o.
ZAKRES: projekt budowlany, projekt wykonawczy