Projekt zadaszenia 'Parasolka'

Nasza jednostka projektowa opracowała projekt wykonawczy wspornikowego zadaszenia membranowego w kształcie parasola. Parasol zaprojektowano jako konstrukcję składająca się z profili okrągłych zamkniętych, wykonanych ze stali oraz membrany stanowiącej element nośny konstrukcji. Maksymalne wymiary zadaszenia w rzucie wynoszą 6 m x 6 m a maksymalna wysokość konstrukcji wynosi 4,895 m od poziomu terenu. Zadaszenie jest projektowane jako tymczasowe zadaszenie membranowe o powierzchni około 31 m2.

ROK: 2016
LOKALIZACJA: Poddębice, Polska
POWIERZCHNIA MEMBRANY: 31 m2    
MATERIAŁ: Membrana PVC easyASM 84
ARCHITEKTURA: Abastran sp. z o.o.  
PROJEKT KONSTRUKCJI I MEMBRANY : Abastran sp. z o.o.
ZLECENIODAWCA: Obian Sp. z o.o. 
ZAKRES: projekt budowlany, projekt wykonawczy