Most przenośnika taśmowego Polski Koks S.A.

POLSKI KOKS S.A. - Projekt (optymalizacja) konstrukcji stalowej mostu przenośnika taśmowego. W 2013 r. na zlecenie firmy CARBOPROJEKT Sp. z o.o. sporządziliśmy projekt wykonawczy i warsztatowy mostu przenośnika taśmowego. Most został zaprojektowany jako jednoprzęsłowa kratownica przestrzenna o rozpiętości około 25m wykonana z profili zimno-giętych i gorącowalcowanych.

ROK: 2013
LOKALIZACJA: Suszec, Polska
KONSTRUKCJA: Abastran sp z o.o. / CARBOPROJEKT sp. z o.o.
ZAKRES: projekt wykonawczy, projekt warsztatowy