Elektrociepłownia Białystok

Nadzór budowlany / projekt rusztowania - MIFAMA S.A. / MOSTOSTAL ZABRZE
Na zlecenie firmy MIFAMA S.A. prowadziliśmy nadzór nad budową zbiorników stalowych na biomasę. Dwa zbiorniki stalowe, każdy o pojemności ponad 1000m3. Ze względu na wymagania projektowe dotyczące jakości wykonywanych spoin na budowie, spawanie montowanych elementów było niezwykle trudne. Musieliśmy wykorzystać najnowsze techniki spawania dostępne na placu budowy. W większości spawanie wykonywane było na wysokości ze specjalnego rusztowania zaprojektowanego przez firmę ABASTRAN.