Amfiteatr w Łomiankach

Zrealizowaliśmy projekt budowlany oraz wykonawczy budowy sceny widowiskowej znajdującej się przy Centrum Kultury w Łomiankach. W ramach projektu wykonaliśmy zadaszenie membranowe wraz z konstrukcją wsporczą oraz wykonaliśmy konstrukcję sceny. Konstrukcja zadaszenia składa się  z dwóch słupów o profilach okrągłych zamkniętych. Membrana PCV została naciągnięta do elementów napinających na słupach stalowych oraz węzłów podporowych punktowych i liniowych. Napięta membrana stanowi element nośny konstrukcji a powierzchnia zadaszenia wynosi około 106m2. Maksymalna wysokość kosntrukcji mierzona od poziomu gruntu wynosi ok. 7,10m. 

ROK: 2015 
LOKALIZACJA: Łomianki, Polska 
POWIERZCHNIA MEMBRANY: 106m2
MATERIAŁ: Membrana PVC easyASM 112 
ARCHITEKTURA: Arch1.eu Pracownia Architektoniczna Krzysztofa Czyżyckiego.
KONSTRUKCJA: Abastran sp z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA: - 
WYKONAWCA MEMBRANY: - 
ZAKRES: projekt budowlany, projekt wykonawczy