Poznaj nas

Główny Projektant / Prezes Zarządu mgr inż. Łukasz Dłucik mgr inż. Łukasz Dłucik
tel.: +48 32 438 96 50
lukasz.dlucik@abastran.com
Dyrektor Kontraktu	mgr inż. Judyta Dłucik mgr inż. Judyta Dłucik
tel.: +48 32 438 96 54
judyta.dlucik@abastran.com

Administracja biura

Koordynacja Projektów / Dział Handlowy
mgr inż. Liza Pojda mgr inż. Liza Pojda tel.: +48 32 438 96 52
liza.pojda@abastran.com

Asystenci Projektanta
mgr inż. Joanna Waniurska mgr inż. Joanna Waniurska tel.: +48 32 438 96 53
joanna.waniurska@abastran.com
mgr inż. Mateusz Wolny mgr inż. Mateusz Wolny tel.: +48 32 438 96 56
mateusz.wolny@abastran.com
mgr inż. Olga Wojtaszek mgr inż. Olga Wojtaszek tel.: +48 32 438 96 52
olga.wojtaszek@abastran.com
inż. arch. Michalina Gerlic mgr inż. arch. Michalina Gerlic tel.: +48 32 438 96 54
michalina.gerlic@abastran.com