Poznaj nas

Główny Projektant / Prezes Zarządu mgr inż. Łukasz Dłucik mgr inż. Łukasz Dłucik
tel.: +48 32 438 96 50
lukasz.dlucik@abastran.com
Główny Projektant / Członek Zarządu	mgr inż. Judyta Dłucik mgr inż. Judyta Dłuciktel.: +48 32 438 96 60
judyta.dlucik@abastran.com

Administracja biuraIzabella Fiołka

Barbara Nowak

 
 
 
 

Koordynacja Projektów / Dział Handlowy

Asystenci Projektanta
mgr inż. Joanna Waniurska mgr inż. Joanna Waniurska tel.: +48 32 438 96 53
joanna.waniurska@abastran.com
mgr inż. Mateusz Wolny mgr inż. Mateusz Wolny tel.: +48 32 438 96 56
mateusz.wolny@abastran.com
mgr inż. Olga Wojtaszek mgr inż. Olga Wojtaszek tel.: +48 32 438 96 52
olga.wojtaszek@abastran.com
inż. arch. Michalina Gerlic mgr inż. arch. Michalina Gerlic tel.: +48 32 438 96 60
michalina.gerlic@abastran.com